Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ioannes - 07-01-2019 13:02:06
Garantie & Verzekeringen

Ben ik verplicht om een uitvaartverzekering te betalen??

Nee, tenzij iemand onder "bewind" wordt gesteld, en dan niet langer dan de duur daarvan (b.v. wsnp).