Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 08-01-2019 19:43:32
Elektronica & TV

Wat moet ik doen? genaaid door nle

Dien uw klacht in bij de acm maar kijk wel eerst na wat u contractueel overeengekomen was. https://www.consuwijzer.nl/energie/energiemarkt/toezicht/klacht-energiebedrijf-netbeheerder-indienen-bij-acm.
het lijkt mij evident dat als u een contract bij hen afsluit (nle) op 24/12 dat een jaar later het contract eindigt maar er kan sorake zijn van een opzegclausule die u mogelijk over het hoofd heeft gezien.