Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 09-01-2019 12:45:30
Geldzaken & Recht

Werkgever houdt zich niet aan de regels in het cao

Blijf gewoon even werken. tenslotte hebt u hetin 2017 en 2018 ook gepikt.