Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

me
mein33 - 09-01-2019 13:17:00
Geldzaken & Recht

Werkgever houdt zich niet aan de regels in het cao

 in 2018 zijn er wel functioneringsgesprekken gehouden, maar houden ze zich niet aan de verhogingspercentages die bij een bepaalde prestatie behoren. 


een (goed) functioneringsgesprek geeft niet automatisch het recht op een salarisverhoging en die verplichting zit daar ook helemaal niet aan vast.
een functioneringsgesprek is niets meer of minder dan een verslaglegging van uw funtioneren zoals de werkgever die ziet en waarbij de aandacht- en verbeterpunten worden vastgelegd.

heeft uw werkgever een salarisverhoging voor u in het vooruitzicht, dan kan een functioneringsgesprek onderdeel uitmaken van de procedure om tot deze verhoging te komen en kunnen er, zonodig, afspraken worden gemaakt over waar en hoe het nog beter zou kunnen.

uw werkgever heeft dus niets fout gedaan en nu heeft u blijkbaar, vanwege een drogreden, zelf ontslag genomen (dat is een beetje heel erg dom) en is het voor u maar te hopen dat u reeds een andere werkgever heeft gevonden, anders wordt het wel interen op de financiële reserves.