Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 09-01-2019 13:40:15
Geldzaken & Recht

Werkgever houdt zich niet aan de regels in het cao

Dat kost u dus twee maandlonen aan schadevergoeding aan uw werkgever.