Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 09-01-2019 16:51:09
Geldzaken & Recht

Werkgever houdt zich niet aan de regels in het cao

Als al gevraagd: om welke cao gaat het resp. welke bedrijfstak.

het valt mij op dat u het heeft over een 6 maanden contract en dat betekent wettelijk dat de overeenkomst eindigt op het moment dat de 6 maanden zijn verstreken. bij verlenging gelden dan weer dezelfde afspraken. opzeggen kan alleen als eerder opzeggen volgens de overeenkomst mogelijk is. als u toch eerder vertrekt betekent dat, zie de opmerking van @tijger1 dat de werkgever bij u de maanden dat u te vroeg vertrekt aan u in rekening mag brengen, wettelijk. anders gezegd, u bent schadeplichtig als u eerder vertrekt. bovendien verspeelt u dan ook nog eventueel recht op ww

maar ook, opnieuw, u heeft het over een 6 maanden overeenkomst (overeenkomst voor bepaalde tijd) die wettelijk slecht enkele keren mag worden verlengd zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/03/01/wwz-verlenging-contract-wg" target="_blank">https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/03/01/wwz-verlenging-contract-wg

dan ook een advies voor soortgelijke zaken in de toekomst: lid worden van een vakbond. en daar bij de vakbond melden als een werkgever zich niet als goed werkgever gedraagt door het niet nalkomen van cao afspraken m.b.t. salarisherziening.