Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

diumenge - 09-01-2019 20:59:53
Geldzaken & Recht

Foto’s makelaar

Lijkt mij niet nee. gebruikt die koper dan dezelfde makelaar om te verhuren?