Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ja
janf43 - 09-01-2019 21:47:18
Geldzaken & Recht

Foto’s makelaar

U heeft de foto's wel betaald, maar de opdracht is door de makelaar gegeven aan de firma die ze gemaakt heeft. wie dan de eigenaar is, is niet direct duidelijk. vraag uw makelaar de foto's te claimen en te laten verwijderen.