Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ka
Kassagebruiker - 10-01-2019 12:18:39
Geldzaken & Recht

Reiskosten

Laat uw werkgever eens in (voor mijn part) uw eigentijd eens meerijden en de kilomters noteren, of maak met een dashcam een filmpje wat nu de kortste legale weg is. laat hem dat zien en zorg dat ook de start km stand en eind km stand duidelijk in beeld komt. hij kan wel regels willen hanteren, maar de legale realiteit is anders, zijn boekje loopt achter. als u de regels strak gaat hanteren, op de seconde zoals de werkgever nu doet zou hij/zij ook niet blij zijn. maar houdt het vriendelijk.