Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 10-01-2019 13:31:52
Geldzaken & Recht

Reiskosten

Toon aan de hand van foto's, als al gezegd, aan dat de routeplanner die wordt gehanteerd foutief is en doe daar ook een kopie bij van de kortste route via google maps of anwb routeplanner. 
als met u arbeidsrechtelijk is afgesproken dat u voor de auto vergoeding krijgt (via uw arbeisovereenkomst c.q. cao) heeft u recht op die vergoeding en dient uw werkgever u te vergoeden. afschuiven naar 'routenet' is feitelijk zich niet gedragen als goed werkgever.

.voor arbeidsrechtelijke zaken zoals deze is het altijd zinvol lid te zijn van een vakbond.