Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 10-01-2019 18:27:33
Auto & Vervoer

Cbr gezondheidsverklaring

Er staat in die zin of. bent u verwezen naar een ars en heeft u daar niet aan meegewerkt?