Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ge
Genee - 10-01-2019 19:47:17
Geldzaken & Recht

Verplicht te betalen ondanks retour, wat te doen?

Is er niet getekend voor ontvangst?
pakket was ook nog verzekerd, dus de verzekering maar inschakelen.