Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ge
Genee - 10-01-2019 19:53:01
Geldzaken & Recht

Abn n nieuwe pas aanvragen in het buiteland

Ja, dat zijn hun regels, veiligheid voor alles.