Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ot
otis-sara - 10-01-2019 21:05:16
Geldzaken & Recht

Verplicht te betalen ondanks retour, wat te doen?

Reactie op de twee reacties:
postnl heeft al onderzoek gedaan en zegt (en dat is ook te zien op de duitse website van de duitse postnl) dat de status 'deliverd' is. 
cluse blijft echter volhouden dat dit niet zo is.
de verzekering is bij postnl afgesloten.