Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

blackjes - 11-01-2019 12:41:32
Geldzaken & Recht

Abn n nieuwe pas aanvragen in het buiteland

Dit pleit alleen maar voor de bank. veiligheid first.