Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

audb - 11-01-2019 13:14:24
Geldzaken & Recht

Foto’s makelaar

als u de opdracht geven bent dan zijn de foto`s hoe dan ook uw bezit en niet van de makelaar of fotograaf.


u kan van de nieuwe eigenaar eisen dat hij/zij deze foto`s gaat verwijderen of een deel van de kosten betalen.


wel zou u daar een advocaat voor moeten inschakellen maar of dat opweegt tegen de opbrengst is nog de vraag dus is het beste om eens in gesprek te gaan met de makelaar en de nieuwe eigenaar.