Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pe
peentjes - 11-01-2019 13:55:29
Geldzaken & Recht

Doorhaling procedure

Dat wordt dan maandag. of google 'doorhaling van een procedure' en u krijgt 102.000 hits.