Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 11-01-2019 13:59:57
Geldzaken & Recht

Doorhaling procedure

doorhaling betekent dat is verzocht de zaak in te trekken en bent u er dus waarschijnlijk 'van af'