Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 11-01-2019 18:43:36
Auto & Vervoer

Een afspraak gemaakt via marktplaats, voor afspraak verkocht

Uw opschrift klopt ook niet: er was geen sprake van een koopafspraak maar van een kijkafspraak.