Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 11-01-2019 19:39:37
Huishouden & Energie

Badkamerleverancier annuleert order na aanbetaling

Ps. zo dat aan de orde komt, niet aangeven dat eventueel risico van scheuren voor uw risico is. hetgeen nu als argumentb wordt gebruikt had men bij het aannemen van de opdracht kunnen/(m.i.) moeten melden. u heeft nota bene een aanbetaling gedaan! dat betekent dat u mag uitgaan van uitvoering volgens afspraak/overeenkomst.