Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

me
mein33 - 11-01-2019 19:40:46
Auto & Vervoer

Een afspraak gemaakt via marktplaats, voor afspraak verkocht

"die het eerst komt, die het eerst maalt" en alle afspraken m.b.t een bezichtiging die daarop volgen komen daarmee te vervallen.

netjes dat u bericht heeft gekregen van de verkoop en geen nodeloze reis hoeft te maken !
in het vervolg duidelijkere afspraken maken zodat u niet weer 'achter het net vist' . ;-))