Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 11-01-2019 20:45:58
Winkels & Webshops

Stoelen niet bezorgd

Ps. als het om een groot bedrag gaat, bent u rechtsbijstanverzekerd? schakel de verzekeraar dan in. of raadpleeg een juridisch loket in uw omgeving.