Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ne
neodutchio - 12-01-2019 09:26:44
Garantie & Verzekeringen

Gemeentepakket zorgverzekering vgz voor minima, enorme verschillen?

Best leuk om enkel de zorgverzekeringen van de minima te vergelijken in diverse gemeentes, maar daar is een minima niet enkel afhankelijk voor. er zijn zoveel lokale kosten die per gemeente kunnen verschillend dat je niet op basis van 1 uitgave kan zeggen dat het te duur is of niet. wie weet heeft de gemeente met de duurdere zorgverzekering wel de goedkoopste afvalstoffenheffing. of is er een speciaal potje voor de kinderen van de minima. het is zo makkelijk om het onderste uit de kan te willen halen, maar er is meer dan alleen dat.