Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

zoekster1 - 12-01-2019 10:59:19
Auto & Vervoer

Een afspraak gemaakt via marktplaats, voor afspraak verkocht

Een overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. de verkoper heeft u een aanbod gedaan van 930 euro. ik zie nergens in uw berichten dat u dit aanbod heeft aanvaard. het zou wat anders zijn als u hierop had gereageerd met ik ga akkoord met uw aanbod  en wil de 930 euro ervoor betalen, vrijdag kom ik hem ophalen. dan had u vanuit juridisch oogpunt een punt, maar dan zat u er ook echt aan vast. u heeft duidelijk eerst de motor willen zien voordat u definitief toehapte. heel verstandig overigens. 
in dit geval was de overeenkomst nog niet tot stand gekomen en daarmee heeft u geen enkel recht op de motor. 

is het netjes van het bedrijf? nou nee, maar zo gaat het op mp. zowel verkopers als kopers hebben er een handje van alleen aan hun eigen belang te denken.