Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 12-01-2019 17:03:50
Geldzaken & Recht

Gemeentelijke belasting bij verhuizing

Dit is helaas een normale gang van zaken. u betaalt voor het gehele jaar. voor zover mijn informatie rijkt krijgt u voor dit jaar geen heffing vanuit amersfoort.
maar indien dit onjuist is, doe dan in ieder geval navraag bij de gemeente utrecht hoe dit is geregeld via gemeentelijke beslissingen en besluiten van openbare gemeenschappelijke organen zoals watesysteemheffing.
omdat u een huis heeft gekocht kunt u ook nader info vragen bij de vereniging eigenhuis.
verrekenen bij de notaris is m.i. niet aan de orde/mogelijk.