Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pa
panter22 - 12-01-2019 18:47:41
Geldzaken & Recht

Gemeentelijke belasting bij verhuizing

3. indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing gemeente utrecht 2019
3. indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-253222.html" target="_blank">https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-253222.html

je hoeft maar voor het deel van het jaar dat je in utrecht woont, afvalstoffen en rioolheffing te betalen.
wel  moet  je per 1 januari het gehele bedrag betalen, tenzij je afgesproken hebt in termijnen te betalen.
er bestaat aanspraak voor ontheffing voor de maanden dat je niet meer in utrecht woont. 
dat zal je ws zelf moeten aanvragen, mogelijk kun je het met de digd regelen, vraag er even naar bij je gemeente.