Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tenormin - 12-01-2019 22:05:17
Huishouden & Energie

Volledig van gas af is nog veel te vroeg

Ik hoef nergens op te wachten: huurhuis; dus ligt aan verhuurder.