Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

jo
jorisw - 12-01-2019 22:06:29
Huishouden & Energie

Volledig van gas af is nog veel te vroeg

Hoe doen al die mensen het dan die nu al niet op gas zijn aangesloten?