Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 13-01-2019 00:33:23
Geldzaken & Recht

Gemeentelijke belasting bij verhuizing

Heeft u dat aan al aan uw gemeente gevraagd? die lijkt me het geschiktst om daarop antwoord te geven.