Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 14-01-2019 13:25:29
Elektronica & TV

Youfone

Anders dan @panther22 stelt, ik had dat idee ook ooit maar het blijkt dan niet iedereen een (oude) kpn telefoonaansluiting heeft.
maar het niet hebben van zo'n aansluiting, of een kabel tot de meterkast, is wel heel uitzonderlijk.
(ik ga er van uit dat yuofone via het kpn net werkt)

ga dus na of er inderdaad geen kpn aansluiting is en als dat inderdaad het geval is heeft u alle reden om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen met recht op schadeloostelling en zeken niet dat u vast zou zitten aan een overeenkomst. in dat geval is youfone in gebreke om hetgeen is overeengekomen te leveren.
indien inderdaad geen aansluiting zie: https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/contracten-voorwaarden/vraag-klacht-aanbieder-telefonie-internet-tv" target="_blank">https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/contracten-voorwaarden/vraag-klacht-aanbieder-telefonie-internet-tv

in gebreke blijven niet nakomen overeenkomst: bw art: 6:74