Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 15-01-2019 17:33:03
Computers & Telefonie

Verwijdering van de samsung ml1660 laser printer lukt niet

Wilt u lsten weten of de gegeven tips tot succes hebben geleid.? normslier geeft hey geinstalleerd hebben vsn meerdere ptimters geen probleem mits de goede wel als standaard is ingesteld. dat als standaard instellen gebeurt normalieter bi de installatie.
als uw windows heeft zou verwijderen via het configscherm probleemloos moeten gaan. nog een optie: beide printerstuurprogrammas verwijderen. herstart en nieuw installeren.