Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

diumenge - 15-01-2019 21:06:09
Geldzaken & Recht

Dhl rijdt mij als fietser klem

Dat weten wij natuurlijk ook niet.

nu wil wel eens weten waarom dhl geen verandwoordelijkheid wil nemen