Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

diumenge - 15-01-2019 21:38:29
Geldzaken & Recht

Dhl rijdt mij als fietser klem

Feitelijk was er dus ook helemaal geen sprake van klem rijden, slechts van het niet verlenen van voorrang.