Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

kc
kcdb - 16-01-2019 09:07:03
Geldzaken & Recht

Dhl rijdt mij als fietser klem

Natuurlijk ligt het hier weer aan uzelf. maar, dat is wel vaker de gewoonte hier, ts'ers overal zelf de schuld van geven. niet te veel van aantrekken.

gezien de houding van dhl zien zij dit ook als een futiliteit en zijn zij u vergeten zodra de telefoon 'op de haak is gelegd' of het emailtje in de prullenbak is gedeponeerd.

in een volgend voorkomend geval kunt u misschien beter uw fiets, bijvoorbeeld met het stuur, wat hardhandig tegen zo'n bus parkeren. dat wint u altijd want u bent de zwakke verkeersdeelnemer. want als u zo dicht bij die bus kon komen, dan zal die bus wel heel dichtbij zijn geweest. het effect op de haastige en onvoorzichtige chauffeur zal dan een stuk groter zijn als een niets zeggend standje van de opdrachtgever.