Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

holstein - 16-01-2019 18:04:15
Huishouden & Energie

Slimme meter

Die vraag kun jij alleen beantwoorden, maar ik wil hem zelf voorlopig niet, kinderziektes moeten er eerst maar eens uit en
dat mensen roepen dat ze goed zijn is prima, maar er kan veel gedonder mee zijn, dat kan niemand ontkennen.