Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

vu2615 - 16-01-2019 19:49:09
Huishouden & Energie

Slimme meter

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoe-de-digitale-elektriciteitsmeter-veel-te-veel-stroom-registreert/ 

deze link is een koppeling naar een artikel uit 2017 van nemo kennislink. met info over de bijzonderheden die de "slimme" meter tentoonspreidt. hoe de stand van zaken nu is, weet ik niet, maar hoopgevend is het niet.