Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

bikker - 17-01-2019 11:25:04
Elektronica & TV

Foto`s rechtzetten op samsung tv

Ik heb het geprobeert met een fotobewerkingsprogramma en dat werkt ook niet.
als ik de foto met het knipprogramma selecteer en opsla dan werkt het wel, maar dan is de foto wel kleiner op de tv te zien en dat is natuurlijk niet de bedoeling.