Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 17-01-2019 11:41:29
Huishouden & Energie

Slimme meter

Ja, gewoon doen, het maakt de registratie alleen maar gemakkelijker. en de afrekeningen overzichtelijker.