Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

heremietkreeft - 17-01-2019 11:43:55
Elektronica & TV

Foto`s rechtzetten op samsung tv

Nog een nakomer met ook: met een fotobewerkingsprogramma rechtop zetten en dan ook zo opslaan. uw tv zal geen opslagmogelijk hebben.