Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

koekeloer - 18-01-2019 13:04:53
Geldzaken & Recht

Borg q-box qurrent

Nog een reden om nooit zaken te doen met qurrent. ik heb er een jaar ellende mee gehad.