Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

pe
peentjes - 28-01-2019 13:26:59
Geldzaken & Recht

Factuur per email niet ontvangen

Sinds 2009 mogen facturen zowel op papier als per e-mail worden verstuurd. en ja, die kunnen ook wel eens in de spambox komen.
daar kan de tandarts niks aan doen. net zomin als hij weet dat u niet wist dat u een rekening te betalen had. vandaar de incassokosten.