Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

Ge
Genee - 29-01-2019 09:49:34
Geldzaken & Recht

Factuur per email niet ontvangen

Misschien toch een mogelijk onder die incassokosten uit te komen.
is de sommatie van een incassobureau of van de firma die de facturenadministratie doet?

wat ik begrijp is dat de firma u eerst per brief moet waarschuwen dat bij niet voldoen van de rekening er een incassobureau wordt ingeschakeld.
ga, om meer duidelijkheid over de rechtsgeldigheid van die incassokosten eens naar het juridisch loket in uw gemeente.

lees eens https://luuc.eu/artikelen/is-een-aanmaning-of-herinnering-per-e-mail-rechtsgeldig/" target="_blank">https://luuc.eu/artikelen/is-een-aanmaning-of-herinnering-per-e-mail-rechtsgeldig/