Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ne
neodutchio - 30-01-2019 18:29:01
Geldzaken & Recht

Abn en de mobiele app

Dan u voor uw moeilijk te lezen bericht. waarom vrat de automaat uw pas op? verkeerde pincode gebruikt?