Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

aurora1 - 30-01-2019 20:56:30
Geldzaken & Recht

Abn en de mobiele app

Huh? kunt u niet normaal schrijven?
wie bedoelt u met “vrienden”?