Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

jo
jorisw - 31-01-2019 07:22:59
Geldzaken & Recht

Abn en de mobiele app

Moet je betalen per letter?