Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

costnix - 31-01-2019 08:51:04
Geldzaken & Recht

Abn en de mobiele app

Dat van die 18 maanden klopt, maar geldt ook via de webstek van de abnamro. er wordt gevraagd of dit rekenintnummer nog juist is en er wordt naamcontrole uitgevoerd.