Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

tijger1 - 08-03-2019 12:59:19
Garantie & Verzekeringen

Geachte heer/ mevr. wij hebben een vraag over onze levensverzekering afgesloten bij onze spaarhypotheek. hier hebben we altijd een premie betaalt van € 173,28, altijd hetzelfde bedrag. dit hebben we voorgelegd aan onze tussenpersoon. hij gaf aan dat uw ui

Nee, hier is niets meer aan te doen. en de vraag is natuurlijk ook nog of er wat aangedaan zou moeten worden.

mooi dat de hypotheek is afgelost. en nog mooier dat die orv niet tot uitkering is moeten komen.

wat een beetje een opgeklopt verhaal op tv. niet echt reëel.