Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edrick3 - 09-03-2019 11:59:21
Huishouden & Energie

Hoe zie het verschil?

zou het niet zo moeten zijn dat het verschil zichtbaar is.
waarom? het zit toch in een verpakking waarop staat dat het voor de witte of bonte was is?