Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

edrick3 - 09-03-2019 14:54:38
Geldzaken & Recht

Is deze link veilig

Als iemand iets van mij koopt op mp dan dient die persoon het bedrag over te maken op de door mij aangegeven rekening.
al die andere 'onzin' is overbodig.