Rapporteren

Je wilt de volgende vraag rapporteren aan de redactie:

ekiem - 09-03-2019 18:22:50
Garantie & Verzekeringen

Geachte heer/ mevr. wij hebben een vraag over onze levensverzekering afgesloten bij onze spaarhypotheek. hier hebben we altijd een premie betaalt van € 173,28, altijd hetzelfde bedrag. dit hebben we voorgelegd aan onze tussenpersoon. hij gaf aan dat uw ui

Een orv heeft juist tot doel : het uitkeren van een bepaalde bedrag bij overlijden. de woning is dan "vrij " . mooi toch dat de woning is afgelost en u géén odv nodig heeft. natuurlijk is hier niets meer aan te doen. de orv had een bepaald doel en is nu niet meer nodig.

ekiem